USAS-12 FLIR

Weapon category: Shotguns
Rank Name
[SOC]fubar57
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
[SOC]kille76
0
3m
10
3.09
23%
1
10%
48
56%
[SOC]Kashyroo
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%