USAS-12

Weapon category: Shotguns
Rank Name
[SOC]fubar57
0
4m
5
1.12
83%
0
0%
15
44%
[SOC]kille76
0
3m
1
0.37
2%
0
0%
16
30%
[SOC]Kashyroo
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%