UMP-45

Weapon category: PDWs
Rank Name
[SOC]fubar57
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
[SOC]kille76
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
[SOC]Kashyroo
1
4.8h
149
0.52
59%
40
27%
20
12%