SCAR-H

Weapon category: Assault Rifles
Rank Name
[SOC]fubar57
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
[SOC]kille76
0
38m
45
1.19
9%
10
22%
61
11%
[SOC]Kashyroo
0
2.0h
66
0.56
62%
18
27%
31
10%