P226

Weapon category: Handguns
Rank Name
[SOC]fubar57
0
7m
2
0.30
18%
0
0%
10
14%
[SOC]kille76
0
38m
76
2.01
79%
19
25%
64
21%
[SOC]Kashyroo
0
8m
6
0.77
43%
2
33%
14
26%