MP443

Weapon category: Handguns
Rank Name
[SOC]fubar57
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
[SOC]kille76
0
1s
0
0
0%
0
0%
0
0%
[SOC]Kashyroo
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%