M412 REX

Weapon category: Handguns
Rank Name
[SOC]fubar57
0
23m
9
0.39
82%
0
0%
6
22%
[SOC]kille76
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
[SOC]Kashyroo
0
12m
8
0.68
57%
1
13%
9
26%