AK-12

Weapon category: Assault Rifles
Rank Name
[SOC]fubar57
0
30m
21
0.71
100%
3
14%
38
16%
[SOC]kille76
0
1.1h
82
1.23
17%
20
24%
73
14%
[SOC]Kashyroo
0
1.6h
38
0.39
36%
10
26%
21
12%