AEK-971

Weapon category: Assault Rifles
Rank Name
[SOC]fubar57
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
[SOC]kille76
0
49m
71
1.46
14%
13
18%
82
12%
[SOC]Kashyroo
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%